Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016

Các bạn LSQL TPHCM cùng anh chị An-Bình và bạn Đặng Giang gặp nhau ở nhà Đức-Hương chiều 20-08-16