Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014
                        Đầy đủ gia đình 3 thế hệ ngày 1 tết Giáp Ngọ. 

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GẶP MẶT ĐẦU NĂM 
CỦA KHỐI 6 LSQL Ở TP HỒ CHÍ MINH ( TRƯA 03-01-2014 TẠI NHÀ HÀNG ĐIỆN ẢNH)